آدیو کنفرانس


محصول موجود میباشد.: محصول در انبار

توضیحات کوتاه

امروزه مراکز دولتی و سازمانها و شرکتهای خصوصی برای برگزاری جلسات و مداکرات نیاز به یک مکانی مثل سالن و یا اتاق دارند . بدلیل افزایش نفرات و بوجود آمدن فواصل بین نفرات و ایجاد سرو صدا، این عمل به سختی انجام می گیرد. بنابراین برای سهولت در کار می توانیم از سیستم کنفرانس و تجهیزاتی که وابسته به آن استفاده نماییم . با داشتن این ابزارها جلسات بدون هیچگونه محدودیت در تعداد نفرات برگزار میگردد و سالن ها را از فرم سنتی به فرم امروزی همراه با تکنولوژی روز بوجود میآورد..این سیستم تشکیل شده از تعدادی کنسولهای نفرات و ریاست جلسه و یک سیستم مرکزی ...

بالا
ما از کوکی ها برای بهبود وب سایت استفاده می کنیم.ادامه استفاده شما از کوکی ها. نشان دهنده رضایت شماست. جزئیات بیشتر