محصولات قابل دسترسی: محصول موجود

امروزه مراکز دولتی و سازمانها و شرکتهای خصوصی برای برگزاری جلسات و مداکرات نیاز به یک مکانی مثل سالن و یا اتاق دارند . بدلیل افزایش نفرات و بوجود آمدن فواصل بین نفرات و ایجاد سرو صدا، این عمل به سختی انجام می گیرد. بنابراین برای سهولت در کار می توانیم از سیستم کنفرانس و تجهیزاتی که وابسته به آن استفاده نماییم . با داشتن این ابزارها جلسات بدون هیچگونه محدودیت در تعداد نفرات برگزار میگردد و سالن ها را از فرم سنتی به فرم امروزی همراه با تکنولوژی روز بوجود میآورد..این سیستم تشکیل شده از تعدادی ...

بالا
ما از کوکی ها برای بهبود وب سایت استفاده می کنیم.ادامه استفاده شما از کوکی ها. نشان دهنده رضایت شماست. جزئیات بیشتر