محصولات قابل دسترسی: محصول موجود

 امروزه در بسياري از كشورهاي پيشرفته ، بردهاي هوشمند در مراكز آموزشي جايگزين تخته گچي‌هاي كلاسيك و يا وايت‌ بردها شده اند كه برخي از آنها با قلم‌هاي مخصوص و برخي ديگر به صورت لمسي وبا اشارات دست كار ميكنند . بردهاي هوشمند پروگرس از جمله بردهايي است كه به صورت لمسي فعال ميشود و به دليل نوع تكنولوژي استفاده شده در اين بردها ، تا چهار لمس به طور همزمان ميتوانند روي تخته فعاليت نشان دهند .واضحتر اينكه ، تا چهار نفر همزمان روي برد بنويسند ، اشياء را جابجا كنند . -          تشخیص حرکات لمسی ...

بالا
ما از کوکی ها برای بهبود وب سایت استفاده می کنیم.ادامه استفاده شما از کوکی ها. نشان دهنده رضایت شماست. جزئیات بیشتر