دارای کد معاملاتی بورس

عضو رسمی فناوران و رایانه تهران

عضو رسمی سامانه الکترونیک دولت

 

محصولات قابل دسترسی: محصول موجود

کاغذ خردکن نیکیتا مدل Nikita SD 9355

محصولات قابل دسترسی: محصول موجود

468

468

محصولات قابل دسترسی: محصول موجود

MM-621C

محصولات قابل دسترسی: محصول موجود

MM-636

محصولات قابل دسترسی: محصول موجود

- دارای محافظ حرارتی موتور - ورودی برای خرد شدن کارت اعتباری و CD - و همچنین دارای قطع خودکار سیستم هنگام تماس انگشت - قابلیت خرد کردن CD/DVD- کارت اعتباری - سوزن منگنه را دارد.

محصولات قابل دسترسی: محصول موجود

MM-860

محصولات قابل دسترسی: محصول موجود

MM-886

محصولات قابل دسترسی: محصول موجود

SD 9360

محصولات قابل دسترسی: محصول موجود

SD 9511

محصولات قابل دسترسی: محصول موجود

Silver Plus

بالا
ما از کوکی ها برای بهبود وب سایت استفاده می کنیم.ادامه استفاده شما از کوکی ها. نشان دهنده رضایت شماست. جزئیات بیشتر