عکس تنظیم نشد
مقدار:
محصولات قابل دسترسی: محصول موجود

سرعت چاپ 43 برگ در دقیقه وضوح چاپ 1200x1200dpi پردازنده 500 مگاهرتزی حافظه داخلی 128MB قابل افزایش تا 512MB زبان چاپ PS3,PCL6,IBM Pro Printer , Epson , PDF Direct پورت پر سرعت IEEE1284,USB2.0 کارت شبکه کاست کاغذ 500 برگی

مقدار:
عکس تنظیم نشد
مقدار:
محصولات قابل دسترسی: محصول موجود

سرعت چاپ 24 برگ در دقیقه وضوح چاپ 1200X600 dpi زبان چاپ SPL کاست کاغذ 250 برگی حافظه دستگاه 8MB پورت پر سرعت USB 2.0

مقدار:
عکس تنظیم نشد
مقدار:
محصولات قابل دسترسی: محصول موجود

مقدار:
عکس تنظیم نشد
مقدار:
محصولات قابل دسترسی: محصول موجود

چاپگر با سرعت چاپ 16 برگ در دقیقه وضوح چاپ 1200X600 dpi کاست کاغذ 150 برگی حافظه داخلی 8 مگابایت زبان چاپ SPL

مقدار:
عکس تنظیم نشد
مقدار:
محصولات قابل دسترسی: محصول موجود

چاپگر با سرعت چاپ 24 برگ در دقیقه وضوح چاپ 1200X1200 dpi زبان چاپ PCL6 , PCL 5 e ,SPL کاست کاغذ 250 برگی حافظه دستگاه 64MB پورت پر سرعت USB 2.0 کارت شبکه

مقدار:
عکس تنظیم نشد
مقدار:
محصولات قابل دسترسی: اتمام موجودی

سرعت چاپ 28 برگ در دقیقه وضوح چاپ 1200x1200 dpi کاست کاغذ 250 برگی سیستم Duplex پردازنده 400 مگاهرتزی حافظه داخلی 32MB قابل افزایش تا 160MB پورت پر سرعت USB 2.0 دارای کلید صرفه جویی در مصرف تونر تا 40% حداکثر توان کار ماهیانه 50000 برگ

مقدار:
عکس تنظیم نشد
مقدار:
محصولات قابل دسترسی: محصول موجود

سرعت چاپ 28 برگ در دقیقه وضوح چاپ 1200dpi زبان چاپ Postscript 3,pcl6/5e,SPL,IBM Pro Printer, Epson چاپ دورو کاست کاغذ 250 برگی پردازنده 400 مگاهرتز حافظه داخلی 64MB قابل افزایش تا 192MB پورت پر سرعت USB 2.0 کارت شبکه

مقدار:
عکس تنظیم نشد
مقدار:
محصولات قابل دسترسی: محصول موجود

سرعت چاپ 33 برگ در دقیقه وضوح چاپ 1200X1200dpi سیستم Duplex کاست کاغذ 250 برگی پردازنده 400Mhz حافظه داخلی 32MB قابل افزایش تا 288MB پورت پر سرعت USB 2.0 و پارالل IEEE1284 دارای کلید صرفه جویی در مصرف تونر تا 40%

مقدار:
عکس تنظیم نشد
مقدار:
محصولات قابل دسترسی: محصول موجود

سرعت چاپ 38 برگ در دقیقه وضوح چاپ 1200x1200 dpi پردازنده 400Mhz حافظه داخلی 64MB قابل افزایش تا 512MB زبان چاپ Post Script 3,PCL6,IBM ProPrinter,Epson پورت پر سرعت USB 2.0 و پارالل IEEE1284 کاست کاغذ 500 برگی دارای کلید صرفه جویی در مصرف تونر تا 40% مجهز به کارت شبکه

مقدار:
عکس تنظیم نشد
مقدار:
محصولات قابل دسترسی: محصول موجود

سرعت چاپ رنگی 4 سیاه و سفید 16 برگ در دقیقه وضوح چاپ 2400dpi زبان چاپ SPL-C پردازنده 360MHZ حافظه داخلی 32MB پورت USB 2.0 کاست کاغذ 150 برگی

مقدار:
عکس تنظیم نشد
مقدار:
محصولات قابل دسترسی: محصول موجود

چاپگر رنگی با سرعت چاپ رنگی 4 و سیاه و سفید 16 برگ در دقیقه وضوح چاپ 2400X600 dpi کاست کاغذ 130 برگی حافظه داخلی 256 مگابایت پورت پر سرعت USB 2.0 کارت شبکه( مدل 320N)

مقدار:
عکس تنظیم نشد
مقدار:
محصولات قابل دسترسی: اتمام موجودی

چاپگر رنگی با سرعت چاپ رنگی 4 و سیاه و سفید 16 برگ در دقیقه وضوح چاپ 2400X600 dpi کاست کاغذ 130 برگی حافظه داخلی 256 مگابایت پورت پر سرعت USB 2.0 کارت شبکه بی سیم

مقدار:
عکس تنظیم نشد
مقدار:
محصولات قابل دسترسی: محصول موجود

چاپگر رنگی با سرعت چاپ 20 برگ در دقیقه وضوح چاپ 9600X600 dpi زبان چاپ PCL 5c , PCL 6 , SPL-C چاپ دورو کاست کاغذ 250 برگی حافظه کلی دستگاه 256MB قابل افزایش تا 512MB پورت USB 2.0 کارت شبکه حافظه کلی دستگاه 128 MB

مقدار:
عکس تنظیم نشد
مقدار:
محصولات قابل دسترسی: محصول موجود

چاپگر رنگی با سرعت چاپ 24 برگ در دقیقه وضوح چاپ 9600X600 dpi زبان چاپ Post Script 3 , PCL5 c , PCL 6 چاپ دورو کاست کاغذ 250 برگی حافظه کلی دستگاه 256MB قابل افزایش تا 768MB پورت USB 2.0 کارت شبکه

مقدار:
بالا
ما از کوکی ها برای بهبود وب سایت استفاده می کنیم.ادامه استفاده شما از کوکی ها. نشان دهنده رضایت شماست. جزئیات بیشتر