دارای کد معاملاتی بورس

                  عضو رسمی فناوران و رایانه تهران

                 عضو رسمی سامانه الکترونیک دولت

 عضو سامانه سمتا (مرکز راهبردی سامانه مدیریت تامین کنندگان )

لطفا برای تماس با بخش گارانتی و تعمیرات از شماره های ذیل استفاده نمائید

بالا