محصولات قابل دسترسی: محصول موجود

مساحت پوشش دهنده : 38 متر مربع سرعت فن : 3 حالت( کم ، متوسط ، زیاد) برق مصرفی (بر حسب وات) : کم 4.3، متوسط 18، زیاد 42 جریان هوا(بر حسب متر مکعب بر ساعت): کم 60، متوسط 216، زیاد 306 صدای فن دستگاه (دسی بل): کم 16، متوسط 41، زیاد 49 قابلیت خاص : جریان زیاد یون های پلاسما کلاستر با چگالی (SHOWER MODE) فیلتر: فیلتر ضد میکروب هپا و فیلتر قابل شستشوی بو عمر فیلتر : حداکثر 10 سال سنسور : بو ، گرد و غبار ، حرارت ، رطوبت نشانگر میزان آلودگی : 5 مرحله ...

محصولات قابل دسترسی: محصول موجود

مساحت پوشش دهنده : 48 متر مربع سرعت فن : 3 حالت( کم ، متوسط ، زیاد) برق مصرفی (بر حسب وات) : کم 5.3 ، متوسط 22 ، زیاد 60 جریان هوا(بر حسب متر مکعب بر ساعت): کم 84 ، متوسط 270 ، زیاد 386 صدای فن دستگاه (دسی بل): کم 19 ، متوسط 40 ، زیاد 49 قابلیت خاص : جریان زیاد یون های پلاسما کلاستر با چگالی فیلتر: فیلتر ضد میکروب هپا و فیلتر قابل شستشوی بو عمر فیلتر : حداکثر 10 سال سنسور : بو ، گرد و غبار ، حرارت ، رطوبت نشانگر میزان آلودگی : 5 مرحله ...

بالا
ما از کوکی ها برای بهبود وب سایت استفاده می کنیم.ادامه استفاده شما از کوکی ها. نشان دهنده رضایت شماست. جزئیات بیشتر