محصولات قابل دسترسی: محصول موجود

نوع فاکس :لیزری ابعاد دستگاه :311*360*368 میلیمتر وزن دستگاه : 9 کیلوگرم سرعت مودم فاکس:33.6Kbps

محصولات قابل دسترسی: محصول موجود

نوع فاکس کاربنی سرعت فکس 9.6 kbps

محصولات قابل دسترسی: محصول موجود

نوع فاکس لیزری سرعت فکس 14.4 Kbps

محصولات قابل دسترسی: محصول موجود

وع فاکس کاربنی سرعت فکس 14.4 kbps

محصولات قابل دسترسی: محصول موجود

نوع فاکس: کاربنی سرعت فکس: 4برگ در دقیقه ظرفیت حافظه: 24برگ حافظه شماره تلفن: 100 شماره

محصولات قابل دسترسی: محصول موجود

این محصول یکی از بهترین محصولات موجود می باشد

بالا
ما از کوکی ها برای بهبود وب سایت استفاده می کنیم.ادامه استفاده شما از کوکی ها. نشان دهنده رضایت شماست. جزئیات بیشتر