محصولات قابل دسترسی: محصول موجود

سه سرعت شمارش 1800-1350-900 برگ در دقیقه وزن خالص 6.5 کیلوگرم مکانیسم کار:غلطکی اصطکاکی دوار دارای موتور ژاپنی و بدنه فلزی ضخیم

بالا
ما از کوکی ها برای بهبود وب سایت استفاده می کنیم.ادامه استفاده شما از کوکی ها. نشان دهنده رضایت شماست. جزئیات بیشتر