دارای کد معاملاتی بورس

                  عضو رسمی فناوران و رایانه تهران

                 عضو رسمی سامانه الکترونیک دولت

 عضو سامانه سمتا (مرکز راهبردی سامانه مدیریت تامین کنندگان )

D555WH
مقدار:
محصولات قابل دسترسی: اتمام موجودی

تکنولوژیDLP وضوح تصوير: SVGA دارای قدرت روشنائی 3000انسی لومن

مقدار:
D557W
مقدار:
محصولات قابل دسترسی: محصول موجود

مقدار:
D55FA
مقدار:
محصولات قابل دسترسی: محصول موجود

مقدار:
D755WT
مقدار:
محصولات قابل دسترسی: محصول موجود

مدل: D755WT شدت روشنایی: 3300 کنتراست: 5000:1 رزولوشن: WXGA وزن: 5 کیلوگرم

مقدار:
D881ST
مقدار:
محصولات قابل دسترسی: محصول موجود
مقدار:
D882ST
مقدار:
محصولات قابل دسترسی: محصول موجود
مقدار:
DS23DAA9
مقدار:
محصولات قابل دسترسی: محصول موجود
مقدار:
D966HD
مقدار:
محصولات قابل دسترسی: محصول موجود
مقدار:
DS23DAA
مقدار:
محصولات قابل دسترسی: محصول موجود
مقدار:
DX25EA
مقدار:
محصولات قابل دسترسی: محصول موجود
مقدار:
DX831
مقدار:
محصولات قابل دسترسی: محصول موجود
مقدار:
DX864
مقدار:
محصولات قابل دسترسی: محصول موجود
مقدار:
DX977
مقدار:
محصولات قابل دسترسی: محصول موجود
مقدار:
H9080FD
مقدار:
محصولات قابل دسترسی: محصول موجود
مقدار:
بالا
ما از کوکی ها برای بهبود وب سایت استفاده می کنیم.ادامه استفاده شما از کوکی ها. نشان دهنده رضایت شماست. جزئیات بیشتر